แค่นั้น – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

นี่ตัวเราคงคล้ายดังหมาเห่าเรือบินจนสิ้นใจยังไม่ได้ยล ไม่กวนใจให้หมองไม่รักไม่ว่าอะไรคิดได้ฝ่ายเดียวก็..พอ ใจหนอ….หนอ…..ฉันเป็นสุขเหลือเกิน